15.07.2016
Пријем 10 камиона у фабрици ФАП Прибој

У фабрици камиона ФАП Прибој,  Војна контрола квалитета СМР МО је успешно реализовала квалитативни пријем 10 камиона модела
FAP 1118 BS/AV. На примљеним возилима је урађен редизајн кабине у складу са савременим светским трендовима у аутомобилској индустрији. Редизајном енетријера и управљачких команди, радне карактеристике су усклађене са визуелним елементима које ће возачу унапредити самопоуздање и сигурност у свим условима експлоатације.

- Камиони на стајанци
- Камион у покрету
- Маскирна својства