12.02.2015
Надзорна проверу QMS у организацији АД „Први партизан“ Ужице

ВКК СМР МО врши прву надзорну проверу QMS у организацији АД „ПРВИ ПАРТИЗАН“ Ужице.
Током надзорне провере, ATS ће извршити увид у рад ВКК СМР МО кроз осведочење по кодовима ЕА17 и ЕА29.