Регулатива НВО

Контролу квалитета средстава НВО, Војна контрола квалитета врши према:

Законима:
• Закон о производњи и промету наоружања и војне опреме (СВЛ 19/96),

Правилницима:
• Правилник о опремању ВЈ НВО у миру (СВЛ 25/96),
• Правилник о утврђивању усаглашености у области производње НВО (СВЛ 20/98),
• Правилник о утврђивању стандарда одбране и техничких прописа у области одбране (СВЛ 19/97),
• Правилник о метролошкој делатности у области одбране (СВЛ 2/99),

Упутствима:
• Упутство о контроли квалитета наоружања и војне опреме (СВЛ 7/97),
• Упутство о пријемној техничкој документацији за средства наоружања и војне опреме која се производе или ремонтују за потребе Војске Југославије (СВЛ 4/00),
• Упутствао о спровођењу одредаба Правилника о утврђивању усаглашености у области производње наоружања и војне опреме (СВЛ 36/99),
• Упутство о спровођењу одредаба Правилника о утврђивању стандарда одбране и техничких прописа у области одбране (СВЛ 9/98) и
• Упутство о спровођењу одредаба Правилника о метролошкој делатности у области одбране (СВЛ 39/99)